21/6/07

HOXE xoves, 21 de xuño, ás 9 da tarde concentración (cacerolada - tamborrada) convocada no peirao de Ferrol

Conforme ao acordado na última Asemblea Xeral da PA21, e como así ven sendo desde que se constitueu a nosa plataforma cidadá, de apoio ao Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol e a Asemblea Cidadá en tódalas súas resolucións encamiñadas á oposición da Planta de Gas dentro da Ría, a Plataforma Ártabra 21, chama ás diferentes organizacións, asociacións e colectivos da Comarca e a cidadanía en xeral, a participar hoxe xoves, 21 de xuño, ás 9 da tarde na concentración [cacerolada - tamborrada] convocada no peirao de Ferrol, para protestar pola entrada dun novo buque gaseiro cargado de GNL [Gas Natural Liquidificado] e para alertar do perigo que supoñen as instalacións de REGANOSA dentro da Ría de Ferrol.

__________________________


Enlace co Blog que oferta un número importante de enlaces con noticias que se produzen con respeito á planta regasificadora de REGANOSA

__________________________

Algúns audios interesantes do programa especial de Rádio FilispiM sobre a manifestación do 3 de xuño en Ferrol, con entrevistas de moito interese.

[ E n t r a ]¿Por que a planta de Gas non pode estar dentro da Ría?


FUNDAMENTOS -

FUNDAMENTO 1º : Non cumpre co RAMINP (Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas) Decreto 2414/1961.

FUNDAMENTO 2º : Non cumpre o R. D. 6//2.001 do 8 de maio sobre EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (Directiva europea 97 /11 /CEE) - NON SE TIVO EN CONTA - (Modifica o R.D. Lexislativo 1302/1986 do 28 de xuño - Directiva europea 85/337/CEE).

FUNDAMENTO 3º
: Non cumpre a norma UNE - NE 1532 sobre INSTALACIÓNS E EQUIPOS PARA GAS LICUADO ? Interfaz entre buque e terra ? Marzo de 1.997 SAÍDA Ao MAR DE BUQUES GASEROS EN CASO DE URXENCIA REQUERIMIENTOS PRINCIPAIS SOBRE ASPECTOS DE SEGURIDADE DE BUQUES GASEROS A CUMPRIR NOS TERMINALES DE DESCARGA DE GAS NATURAL LICUADO (GNL).


FUNDAMENTO 4º
: Non cumpre o R.D. 1254 / 1999 "Medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas" (Directiva Europea 96/82/CE ? Lei Seveso II)


copiado de
Plataforma Artabra 21