Galicia
Reganosa peligrosa

27/7/07

Veciñanza pechada desde o luns no Concello de Mugardos: Solidariedade


Veciños no peche de MugardosManteñamos a solidariedade coa veciñanza pechada no concello de Mugardos:

Facendo visitas individuais ao lugar do peche, na casa do Concello de Mugardos.

O venres 27 de xullo, as 20 horas os integrantes da Asemblea Cidadán estamos a coincidir na visita, para ver si concretamos mobilizacións de apoio nos vindeiros días. Caso necesario improvisaríase unha xuntanza na Praza do Concello, onde fan o cine.

Enviándolles cartas ou telegramas de apoio e solidariedade á Casa do Concello. Av. de Galiza, 45, Mugardos 15622, teléfono 981470290 e Fax: 981 472 017.

Remitindo aos medios de comunicación notas de prensa de apoio.

Acordando en asociacións, comités de empresa e outras entidades, mostras de solidariedade e apoio á veciñanza pechada, na defensa da vida, das súas vivendas e da súa seguridade.

Remitindo cartas, Fax ou telegramas as autoridades que abaixo se indican, para que atendan as demandas veciñais e para que non sexa aprobada o acta de explotación comercial, ou de entrada en funcionamento definitivo, que Reganosa ten obrigatoriamente que solicitar si pode acreditar que ten rematadas as obras,das que o pasado mes de xuño había anunciado seu remate e agora sábese que as ten retrasadas por mor de trapalladas nas mesmas, non séndolle posible resolver tódolos condicionados da súa autorización de construción.

A continuación se indican uns enderezos de autoridades implicadas, as que se pode manifestar o rexeitamento a REGANOSA e o apoio á veciñanza de Mugardos, asemade solicitar seu apoio para que non sexa aprobada o acta de explotación comercial, ou de entrada en funcionamento definitivo, que Reganosa ten a obriga de solicitar. Non sendo posible que Reganosa resolva os condicionados de distancias as poboacións e de saída o mar dos buques gaseiros en caso de emerxencia, tamén para solicitarlles que sexa paralizada a actividade en probas de Reganosa e que non reciba mais metaneros cargados de gas natural licuado, a fin de que deixe de ser unha ameaza para a vida da poboación e o medio ambiente na Ría de Ferrol

Xosé Fernández Barcia (En marzo de 2004 firmou a licenza municipal de obras e actividade).

Alcalde de Mugardos

Avda. de Galicia, 45

Mugardos 15620, Tel.: 981 470 338 / 470 290 - Fax: 981 472 017

Emilio Pérez Touriño (Apoia a Reganosa e aprobou un indebido Plan de Emerxencia Exterior)
Presidente da Xunta de Galicia
Edificios Administrativos - San Caetano, s/n

Santiago de Compostela 15704, Tel.: 981 541 213/541 214 - Fax: 981 541 219
Correo-e:
secre.presiden@xunta.es

Anxo Manuel Quintana González (Idem do Presidente a dúo co mesmo)
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar

Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela, Tel.: 981 544 619 / 21 - Fax: 981 545 620

Manuel Amejeiras Vales (Ordenou o emprego da forza publica para a entrada de metaneros)

Delegación do Goberno

Praza de Ourense 11 - 15004 A Coruña, Tel.: 981 989 000 Fax: 981 989 247

Francisco Barroso Palomino (Compételle aprobar ou non o acta de explotación comercial)

Area de Industria e Enerxía

Durán Loriga, 9-5º - 15071 A Coruña, Tel.: 981 216 562/63 - Fax: 981 225 246

Joan Clos i Matheu (No ano 2004 seu Ministerio aprobou a autorización de construción (*))

Ministro de Industria

Pº de la Castellana, 160, 28071, Madrid - Tel.: 902 446 006, Fax: Fax: 91-457-8066

(*) (O Area de Industria y Enerxía e un organismo dependente do Ministerio de industria.


copiado tal cual do blog Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

26/7/07

23/7/07

21/7/07

Datas e lugares para a recollidas de firmas contra a autorización definitiva a Reganosa

Bandeira Reganosa fóraSeguimos recollendo as firmas en contra de que as autoridades den a autorización definitiva de funcionamento de Reganosa. Abaixo tedes datas e lugares xa pechados. Tamén engadimos textos en pdf para que poidades por vosa conta recollelas e posteriormente envíalas ao Apartado de Correos 303 de Ferrol.

Salientar que a data de hoxe hai novas incorporacións ao manifesto. Entre elas o de Ignacio Ramonet, director de “Le Monde Diplomatique”.

Venres 20 de xullo. Ferrol e Mugardos.

No Peirao de Ferrol, de 12 ás 15 h; e desde as 17 ás 20h, xunto o embarcadoiro das lanchas de Mugardos.

Sábado 21 de Xullo. Ferrol.

Na Praza de Armas, de 11 a 13 horas.

Día 23 de xullo. Ferrol.

Na Praza de España, diante da cafetería Avenida, de 11 a 13h.

Día 25 de xullo. Compostela.

Na Alameda de Santiago, desde as 11h.

Día 30 de xullo. Ferrol.

Na Praza de España, diante da cafetería Avenida, de 11 a 13h.

Nas mesas haberá un boletín para informar ó público, cun resume desde o ano 2001 das actuacións do Comité Cidadán de Emerxencia.

Tamén teremos as bandeiras deseñadas cun tamaño de 900×700 mm, o mesmo cas de Nunca Máis, con color vermello e letras brancas. Terá o custe dun euro a fin de financialas actividades do Comité Cidadán.

manifesto.gl-contra-autorizacion-definitiva-a-reganosa.pdf

manifesto.es-contra-autorizacion-definitiva-a-reganosa.pdfCopiado do blog do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

20/7/07

Cartas do Comité Cidadán a Touriño e Quintana

Excmo Sr D. Emilio Pérez Touriño
Presidente da Xunta de Galicia

Pazo de Raxoi - Praza do Obradoiro

Excmo Sr D. Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar

Edificios Administrativos - San Caetano, s/n

Carmelo Teijeiro Menéndez, na súa condición de Coordinador de Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol no que están integrados un gran número de entidades cidadás, culturais e ecoloxistas, EXPÓN:

Coñecemos polos medios de comunicación que Protección Civil de Galicia iniciou un procedemento para que o Consello da Xunta de Galicia aprobe un Plan de Emerxencia Exterior para a Planta de Gas que REGANOSA constrúe dentro Ría de Ferrol, nun espazo rodeado de poboación cuxa vida está ameazada polas probas que Reganosa realiza desde o pasado 9 de maio e pola entrada de cinco metaneros que descargaron un total de 598.570 m3 de gas natural licuado.

Temos constancia de que Reganosa non terminou as obras, nin resolveu todos os condicionados da súa autorización de construción de 13 de febreiro de 2004, entre éles non acreditou o cumprimento do articulo 12 do Real Decreto 1254/99, de 16 de xullo, sobre distancia suficiente ata os núcleos de poboación en función dos riscos que pode provocar unha instalación perigosa como unha Planta de Gas, o que é imposible de resolver segundo consta no informe de xaneiro de 2004 da Dirección Xeral de Urbanismo, organismo competente para aplicar en Galicia dito articulo 12. Así mesmo non está acreditado por Reganosa, nin polos informes da Autoridade Portuaria de Ferrol, que poida ser cumprimentada a saída ao. mar dos buques gaseros en caso de emerxencia durante a descarga, ou no seu tránsito polo interior da angosta e pequena Ría de Ferrol, segundo require a norma EN-1532 que é aplicable ao proxecto de Reganosa.

Segundo o articulo 11.5.a do Real Decreto 1254/99, o prazo para elaborar un Plan de Emerxencia Exterior (en adiante PEE) é de tres anos, despois do inicio da explotación, polo tanto no caso de Reganosa é falsa a afirmación de que dito PEE sexa necesario para a súa entrada en funcionamento, outro asunto e irregular é que a Xunta de Galicia, por motivos inexplicables, queira presionar á administración central para que aprobe o funcionamento definitivo de Reganosa, que ésta non pode obter porque non ten resoltos os condicionados da súa autorización de construción. Por outra banda na Delegación Provincial da Consellería de Industria con data 10 de xullo pasado negáronnos poder examinar o Informe de Seguridade de Reganosa, que segundo o articulo 13.3 de devandito Real Decreto deberia estar a disposición do público.

Por todo iso o procedemento dun Plan de Emerxencia Exterior para Reganosa, é irregular e destinado a encubrir en falso o risco dunha catástrofe para a que non existen medios que poidan evitar miles de victimas, ademais de cuantiosos danos ao medioambiente e á riqueza marisqueira.

En particular prestouse a unha manipulación nos medios de comunicación, e a unha actuación errónea do Alcalde de Mugardos, o que no devandito Plan de Emerxencia Exterior menciónese un falso “radio de protección ou de seguridade de 400 metros”, cando en todo o Estado Español das Autonomías, para industrias perigosas, segundo o RAMINP, a distancia mínima de seguridade ou de protección e de 2.000 metros, obrigatoria segundo a sentenza do Tribunal Supremo do 1 de abril de 2004 para unha Depuradora en Aranda de Duero.

Tambén informámoslle que con data 20 de febreiro de 2004 a Delegación Proivincial da Conselería de Medio, segundo copia que se acompaña, en aplicación do RAMINP cualificou a Reganosa como actividade molesta, isalubre, nociva e perigosa, condicionada ao cumprimento da DEA de 11 de xuño de 2001 aprobada pola Consellería de Medioambiente, que foi anulada por dúas sentenzas do TSXG. Ademais en dita DEA, e no resto do expediente, non existen medidas correctoras que eviten os riscos que para as poboacións próximas pode provocar o funcionamento de Reganosa.

En setembro de 2005 enviamos ao. Conselleiro de Medio un total de 5.469 firmas, solicitandolle que a Xunta de Galicia acatase a sentenza 536/2004 do TSXG, primeira que anulou a falsa tramitación ambientral aprobada o 11 de xuño de 2001 pola Consellería de Medioambiente e que consecuentemente se retirase do recurso de casación que habia sido presentado en xullo de 2004 ao Tribunal Supremo polos servizos juridicos da Xunta de Galicia.. Non tivemos resposta.

O pasado 20 de xaneiro recordámosllo ao. Conselleiro de Medioambiente na súa visita a Ferrol, quen ante os medios de comunicación prometeu que en dez días concederíanos unha entrevista para dar resposta á proposta que lle realizamos a fin de que a Xunta de Galicia retírese dos dous recursos de casación que presentou, en xullo de 2004 e setiembre de 2006, ao Tribunal Supremo, contra as sentenzas do TSXG números 536/2004 e 606/2006 que anularon tal falsa tramitación ambiental de 11 de xuño de 2001. Seguimos esperando a súa resposta para entrevista que por escrito reiteramos varias semanas despois do 20 de xaneiro.

A Xunta de Galicia non debería sentirse cautiva do Convenio de Colaboración asinado en xullo de 2000 polo entón Presidente da Xunta de Galicia con outros socios de Reganosa, contrario aos intereses xerais dos galegos e que resta autonomía á Xunta de Galicia para desenvolver unha plataforma gasista galega con opcións mais solventes e de mais futuro que respecten a vida humana e o desenvolvemento sostible. O actual Presidente da Xunta e Conselleiro de Economía advertirían que tal Convenio tamén ten a chave para desfacerse de Reganosa, nos seus puntos 18 e 20, pois Reganosa ten problemas de viabiliade económica e é unha ameaza á vida da poboación, sendo imposible resolver as distancias á poboación e a saída de emerxencia dos buques gaseros.

Tamén temos información segun a cal é falsa a cualificación estratéxica que desde a Xunta de Galicia desde fai uns sete anos vén aplicando ao proxecto de Reganosa, e da que a actual Xunta de Galicia debería saber desembarazarse, máxime cando por mor da OPA a ENDESA hai operadores de gas europeos dispostos a construír unha Planta de Gas no Porto Exterior de Ferrol ou en mar aberto do Golfo Ártabro, cun proxecto compatible co desenvolvemento sostible, sen ameazar a vida da poboación e empregando vaporizadores de circuíto pechado para non utilizar a auga do mar, todo éllo a tempo suficiente para unha plataforma gasista que de xeito auténtico responda aos intereses estratéxicos de Galicia.

Para falarlle de todo éllo SOLICITO que, o mais pronto posible concédanos unha entrevista, ou si prefire un debate con vostede a realizar en directo nunha televisión con audiencia en Galicia.

Ferrol 19 de xullo de 2007.

Asinado: Carmelo Teijeiro Menéndezcopiado do blog Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

Apropósito do Plano de Emerxencia Exterior de Reganosa, aprobado polo Consello Xeral da Xunta, o 19 de xullo de 2007


Este escrito foi enviado a:

zapatero -jlrzapatero@presidencia.gob.es-, Presidente Xunta -presidente@xunta.es-, BNG -sedenacional@bng-galiza.org-

Plan de Emerxencia Exterior de Reganosa

Con respecto á noticia do PEE de Reganosa que a Xunta acaba de pór en marcha despois de, entre outras, as nosas reiteradas denuncias durante o último ano, debo dicir como responsable de Catástrofes do 061 de Ferrol que unha vez máis estase conculcando a lei Seveso que esixe:

1º Informar á poboación próxima.

2º Consultala para ver se está de acordo coa instalacion desa industria perigosa nas proximidades das súas casas e se están de acordo.

3º Adestrala para que saiban recoñecer e actuar ante unha alerta de risco.

Nada disto se fíxo. Os cidadáns non saben a dia de hoxe como enfrontar unha posible urxencia en Reganosa, mais cando o risco é máximo debido a estar en fase de probas.

Dicir tamén que os equipos intervinientes en primeira instancia que somos os sanitarios do 061 e o corpo de bombeiros de Ferrol non tiveron coñecemento en ningun momento deste PEE, e polo tanto, os que debemos facer fronte ao risco non coñecemos os riscos potenciais avaliados, tanto para nós como para a poboación, e como imos enfrontalos se non fomos adestrados no manexo dun risco tan inmenso como é o GNL?.

Estudos internacionais do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts ou a Univ. de Arkansas mencionan un radio de dispersión de 3 Km para 12.000 Tm de GNL. Isto abrcaría 40.000 persoas de Ferrol. Recordemos que en Reganosa haberá 300.000 Tm, ou sexa, pode ser un radio moi superior ao dos estudos de 12.000 Tm.

Xa que logo, fronte a unha posible catástrofe, será imposible facerlle fronte soa nos 400 mts que cita o PEE. Proteccion Civil está sendo manipulada por criterios de connviencia politica cos industriais que promoven esta perigosa industria e estanse vulnerando todas as leis de prevecnion de riscos para a poboación, como sen dúbida a xustiza ditaminará algun día.

Non é estraño pois co PEE de Forestal do Atlantico (depositos de 280.000 m3 de combustibles que están xunto a Reganosa) fixeron o mesmo tamén.

Esperemos que non haxa un accidente en ningunha destas industrias, porque entón será demasiado tarde. Xa arderon 4 plantas de gas no mundo con miles de mortos e ducias de gasodutos como o que sae de Reganosa, tamén con centos de mortos. Recordemos que o pasado 14 de Outubro un dos tanques de Reganosa ardeu completamente durante tres días e os bombeiros foron incapaces de apagalo. De haber gas natural licuado no seu interior probablemente xa non estariamos aqui contándoo.

Apelamos á responsabilidade e implicación en conciencia de todos os profesionais do xornalismo para trasladar o coñecemento deste inmenso risco á poboación, e con gusto facilitarémoslles todos os informes internacionais que describen o altísimo potencial destrutor deste combustible, que está sendo cuestionado e paralizado en EEUU (ver informe de GAO), debido ao inmenso perigo que supón. E iso que alí non o pon dentro dos nucleos de poblacion, senón en mar dentro, a 15 Km da costa ou ben en lugares remotos e illados. A explosion da planta de Cleveland en 1944 levoulles a crear unha legislacion restritiva pois houbo 131 mortos e 225 feridos. Posteriormente arderon 3 plantas mais: 1984 San Juan de Ixhuatepec, Mejico, 500 mortos e miles de desaperecidos; 1998 Longford, Australia con 40.000 evacuados en escasos minutos que evitou non mais de 3 mortos, e a mais recente en 2004 en Skidda, Alxeria, a planta dos socios de Reganosa estalou con polo menos 20 mortos demostrando que a tecnoloxía do GNL non é segura tampouco hoxe en día, e menos cando está proxima ás casas.

Non cuestionamos o gas senón a súa localización na proximidade de núcleos habitados, con buques gasseros navegando a 500 mts das casas de Ferrol e xunto ao arsenal e as bases militares da Armada, conviertiendolas en obxectivo terrorista de primeira orde.

Chegou o momento de que cada cal asuma o seu responsablilidad neste asunto, onde o poder do diñeiro transcende as garantías de seguridade para a vida das persoas (recorden Chernovyl ou Bhopal), e os Profesionais de Emerxencias e Urxencias do area de Ferrol xa manifestamos o pasado dia 8 de Marzo de 2006 a nosa oposición á localización dunha planta de gas nas inmediacións de Ferrol e Mugardos por mor do seu inmenso potencial destrutor que comporta en caso de accidente.

Agora tócalle aos axentes sociais, politicos, mediáticos e xurídicos facer o mesmo, se é que defenden a quen din defender, e non aos intereses económicos de certos empresarios.

Un saúdo
Carlos A. Lareo
Comisionado para Catástrofes do 061 en Ferrol
Copiado do blog Plataforma Artabra 21

Os Piratas da Ría Artabrapodes baixalo da mula

REGANOSA - Os piratas da Ría Artabra.wmv

19/7/07

Escritos sobre PEE -Plano Exterior de Emerxencias- de Reganosa e para que non sexa autorizada a súa entrada en funcionamento definitiva.

Escritos sobre PEE [Plano Exterior de Emerxencias] de Reganosa e para que non sexa autorizada a súa entrada en funcionamento definitiva.

En relación cos accidentes do Aeroporto de San Paulo en Brasil, e da Central Nuclear de Xapón, sinálanselle ao final deste escrito, aínda que non son plantas de gas, poeque en ambos os casos púxose de manifesto que existe un engano en canto con presuntas medidas de seguridade para a poboación proxima e o medioambiente que agora quedan en dúbida despues dos centos de victinas mortais en Brasil e en Japon aínda que menos victimas, dentro duns dias coñeceranse mais secuelas e danos aos humanos.

Ambos os accidentes en Brasil e Japon teñen en comun con Reganosa en que era de prever un accidente grave mais tarde ou cedo e que un accidente grave pódese producir en calquera momento e que a unica seguridade para a poblacion é a distacia suficiente. A Planta Nuclear quedou definitivamente paralizada por decision do goberno local da cidade de Kashiwazasi, pero o dano aínda se esta escondendo. Sábese que a intensidade do terremoto foi de 6,8 e que a planta estaba calculada para unha menor intensidade e que existia debaixo dela unha falla na que actuou o terremoto.

Como sabeis na canle de entrada/saída da Ría hai unha falla tectónica nas rocas do fondo da canle, o que desaconsella o dinamitado que Reganosa pretende.

Fai unhas semansa algun portavoz ou corifero de Reganosa fixo alusión pública de que en Xapón tiñan as plantas de gas á beira das cidades.

O accidente ocorrido en Xapón coincidiu ademais co 59 aniversario da destrución da cidade xaponesa de Nagasaki por unha bomba atómica de Estados Unidos, o 9 de agosto de 1945.
Seguramente diran que esa coincidencia de feitos dirian que só se pode dar en millóns de anos. Pero non din que se pode dar ao principio deles.

Saúdos Cordiais.
Carmelo Teixeiro

O seu correo electrónico é:
comitecidadan@iespana.es
A súa web:
http://comitecidadan.org/


Achegase escrito enviado á Dirección Xeral de Protección Civil que é suficitemente expresivo.


Á Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias.
Rúa Quintiliano nº 21
28002 - Madrid - (España)


Carmelo Teijeiro Menéndez, con domicilio a efectos de notificacións en Rúa Pío V, Bloque 8-10º A, Ferrol 15406, na súa condición de Coordinador do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, formado por un gran número de asociacións cidadás, culturais e ecoloxistas, expón:

Adxunto achégollee copia con selo de correos, do escrito que lles enviou Luz Mariña Torrente López, Presidenta da Plataforma de Vecinos O Cruceiro de Meha (Mugardos), en relación coa Planta de Gas que a empresa Reganosa esta construíndo, e para a que por Protección Civil de Galicia foi aprobado un Plan de Emerxencia Exterior, que non evitará póidanse producir miles de victimas en caso de accidente grave, e que foi enviado a Vds para a súa homologación.

Os anexos a devandito escrito foron enviados por correo postal. Entre eles o informe de 22/1/04 e escrito de 22/3/2004 da Dirección Xeral de Urbanismo, organismo autonómico galego que no Estado Español das Autonomías é o competente para aplicar en Galicia o articulo 12 da Directiva Seveso II (Real Decreto 1254/99), sobre distancias suficientes ata as poboacións, segundo o articulo 3 do Decreto Autonómico 277/2000 que con este escrito achégolles. Devandito organismo para Reganosa aplicou en negativo tal articulo 12, é dicir, propón expulsar á poboación próxima dos espazos que poidan verse afectados polos riscos de Reganosa, o contrario do que prevén tal articulo. Á súa vez a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, indebidamente deu por bo devandito informe e aprobou a autorización de construción de 13 de febreiro de 2004, sen estar acreditado que se cumpra tal articulo 12, nin o articulo 67.c da Lei 34/1988 do sector de Hidrocarburos que trata de "A adecuación do emprazamento da instalación ao réxime de ordenación do territorio.", que ?os solicitantes de Plantas de Gas deberán acreditar suficientemente?. A aplicación de tal requisito quedou indebidamente trasladado ao "Área de Industria e Enerxía da Coruña" organismo dependente do Ministerio de Industria, que non pode aprobar o acta de funcionamento definitivo a Reganosa, xa que coa súa localización é imposible dispor de distancias suficientes ata as poboacións de Mugardos e a cidade de Ferrol

Debo sinalarlles tamén que na Autorización de Construción a Reganosa de 13/2/2004 hai un condicionado encuberto sobre a saída ao mar en caso de urxencia dos buques gaseros, segundo a norma EN-1532 que é aplicable para Reganosa. Para evidencialo achégolles os dous escritos que a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, de setiembre de 2001 e decembro de 2003, enviou á Autoridade Portuaria de Ferrol preguntándolle expresamente se sería posible cumprimentar tal saída ao mar en caso de emerxencia. Como Vds mesmos poden observase non existe resposta da Autoridade Portuaria nos informes que tamén lles acompaño de 31/10/2001 e 22/1/2004. Neste ultimo informe de modo indirecto a Autoridade Portuaria propón un dragado da canle de entrada que a data de hoxe non foi realizado, e aínda que se realizou seguiría sendo imposible tal saída de urxencia polo estreito e sinuosa canle que comunica a angosta Ría de Ferrol co Océano Atlántico. Este condicionado tamén é un motivo para que a área de Industria e Enerxía da Coruña non aprobe o acta de funcionamento definitivo a Reganosa.

Por todo o cal reitero a solicitude de que Vds alerten ao Ministerio de Industria para o ?Área de Industria e Engría da Coruña? non aprobe o acta de funcionamento definitivo a Reganosa. Chamo a súa atención polos accidentes graves, en Brasil no Aeroporto San Pablo e nunha Central Eléctrica Nuclear de Xapón, que hoxe son lamentable noticia, polas victimas e porque, en ambos os casos, era de prever que mais tarde ou cedo produciríanse accidentes graves, como tamén se poden producir en Reganosa cuxa actividade provisional, iniciada en maio pasado, debe ser paralizada.

O cal e para que conste firma, en Ferrol a 18 de xullo de 2007.

Asinado: Carmelo Teixeiro Menéndez
___________________

Quen teñan interes nos anexos pódenselles eviar via email [Están en formatoPDF].


Escrito 13 xullo 2007 sdni de Mehá a Direc General Proteccion Civil Madrid.pdf
121K

Escrito de 18 de xullo 2007 sdni a Direc Gen Protec Civil Madrid.pdf
82K


Copiado do blog Plataforma Artabra 21

18/7/07

Reganosa - Irresponsabilidad del Gobierno


podes baixalo da mula
REGANOSA -Xunta de Galicia Irresponsables.wmv

Repetición primeiro S.O.S. para provisión de fondos para pago peritaxes e outros gastos, nos procesos contra a instalación de REGANOSA dentro da Ría


Para coñecemento de quen aínda non realicen ingreso infórmaselles do seguinte:
Recibíronse estes dias doazóns que suman 520 euros, o que está todavia lonxe do que se necesita para o 20 de xullo e próximos meses de xullo a setiembre.

Necesitamos con urxencia doazóns nos próximos días e para o 20 de xullo sumar 1.400 euros, polo que falta a diferenza, sobre os 520 euros. Tamén posteriormente para sumar en total 6.702 euros, para completar gastos de peritaxe e de procuradores, ademais de gastos materiais para a campaña informativa á población da zona e de Galicia, nestes meses de xullo, agosto e setembro, previo a unha gran mobilización en setembro próximo, todo iso a fin de que a Reganosa non lle sexa aprobado o acta de entrada en funcionamento definiva.

Por iso rógase a quen vaian facer doazóns realícenas canto antes.

Os datos da conta Bancaria para doazóns reitéranse ao final deste email .

Saúdos cordiais
Carmelo Teixeiro


Datos da conta bancaria para donaciones
Banco: BBVA.
A nome de Carmelo Teijeiro Menéndez e doutros integrantes do Comité Ciudadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

Desde dentro de España o número de conta e:
0182-0181-59-0201548440 del BBVA

Desde fora de España:
Código BIC: BBVAESMMXXX
código internacional de conta bancaria
IBAN ES96 0182 0181 5902 0154 8440

copiado do blog Plataforma Artabra 21

17/7/07

Para que Reganosa non teña a autorización definitiva: Suma a túa firma.

Suma a túa firma.


¡Firma xa! Os que abaixo asinan, manifestan o seu total desacordo coa ubicación dunha planta de Gas Natural Licuado dentro da pequena e angosta Ría de Ferrol, que Reganosa está construíndo sen ter acreditado que cumpre coa lexislación vixente, nas proximidades de núcleos de poboación que suman máis de 100.000 habitantes, cuxa vida ameazaría en caso de entrar en funcionamento, co risco permanente dun accidente grave na planta ou nos grandes buques gaseros cargados de GNL, cuxa ruta de navegación pasaría a escasa distancia da poboación e do arsenal naval militar.

Tamén, no caso de entrar en funcionamento, Reganosa ameazaría a destrución da riqueza natural da Ría, que é o medio de vida de preto dun milleiro de mariscadores, así mesmo sería un grave obstáculo para a declaración de patrimonio da humanidade proposta para os Castelos e Arsenais, ademais de que provocaría perdas no patrimonio histórico e na potencialidade turística.

Denunciamos que é imposible que Reganosa poida cumprimentar os condicionados impostos na súa autorización de construción, sobre distancias de seguridade respecto das poboacións próximas e para a saída de urxencia dos buques gaseros, polo que non estarían salvagardadas as persoas e os seus bens. Denunciamos o anuncio da súa entrada en funcionamento saltándose ditos condicionados. Así o facemos constar cando aínda estamos a tempo de evitar unha traxedia.

Pola ameaza que implicaría Reganosa para a vida humana nas poboacións próximas e por ser totalmente contraria ao desenvolvemento sostenible da Ría de Ferrol, non debe ser autorizada a súa entrada en funcionamento, trámite que ten a obrigación de solicitar.

Desde o ano 1994 en Cabo Prioriño existe unha ubicación idónea para unha Planta de Gas en Galicia, no mesmo espazo onde se está construíndo o Porto Exterior, con suficiente illamento da poboación e onde se poden cumprimentar todos os requisitos aplicables, a tempo suficiente para que Galicia poida dispoñer dunha plataforma gasista.

Nome e apelidos Ocupación DNI

Manuel Rivas Barros, Escritor. Teresa Navaza González, Xornalista. Suso de Toro Santos, Escritor. Lino Braxe Mendía, Poeta-Actor. Xosé Manuel Beiras Torrado, Catedrático. Luis Gonzalez Tosar, Escritor. Xesús Alonso Montero, Catedrático. Laura Perez Landeira, Empresaria. Adela Figueroa, Presidenta de Adega. Miguel de Lira, Actor. Xan Duro, Coordinador Xeral de Verdegaia. Antonio Carnero Pose, Investigador. Manuel Lago Peñas, Economista. Enrique Banet Lopez, Realizador. Mabel Rivera, Actriz. Elina Luaces Ferreiro, Actriz. Jose Naya Díaz. Catedrático. Pedro A. Pomo García, Escritor. Modesto Fraga Moure, Escritor. Francisco M. López Martínez, Escritor. Xavier Castro Martínez, Diseñador (e siguen moitos máis)…

Prégase que os exemplares asignados (adxuntando nome e apelidos, ocupación e dni) se entreguen ao Comité Cidadán ou se envien por Correo Postal á seguinte dirección:

Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol.

Ateneo Ferrolán

Apartado de Correos 303

Ferrol 15401
correo electrónico é: comitecidadan@iespana.es
copiado do blog do blog do Cté. Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
Tipo de Archivo: doc CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS CONTRA LA UBICACIÓN DE REGANOSA.doc (31.5 KB, 0 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS CONTRA LA UBICACIÓN DE REGANOSA.pdf (11.5 KB, 0 visitas)
Tipo de Archivo: doc CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE SIGNATURAS CONTRA PLANTA DE GAS DENTRO DA RÍA.doc (32.5 KB, 0 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE SIGNATURAS CONTRA PLANTA DE GAS DE….pdf (12.8 KB, 0 visitas)

16/7/07

Ataque terrorista en Gaseoducto Mexicano


Explota gasoducto en Querétaro
Martes 10 de julio (06:35 hrs.)
* Las llamas alcanzaron hasta los 300 metros de altura
* La situación está controlada, dice Gerardo Quirarte
* Algunas personas, por su propia decisión, abandonaron sus hogares
Noticia del; El Financiero en línea

Más de 5 mil personas fueron desalojadas de sus hogares en los municipios de Salamanca, Valle de Santiago, Cortázar, Pueblo Nuevo y Celaya —donde el incendio no ha sido controlado— luego de tres explosiones que se registraron la madrugada del jueves en un ducto de gas LP de Pemex.
Notcia del;Milenio

Explosión en ductos alerta a Guanajuato

En Celaya, la explosión ocurrió en el libramiento sur hacia Salvatierra, a un kilómetro de la comunidad de El Salitre. El fulgor se elevó hasta los 80 metros y la columna de humo negro llegó incluso hasta la ciudad de León, ubicada a casi 150 kilómetros del lugar.

Noticia del;Escelsior

Mexicanos ven amenaza la seguridad nacional tras ataque a gasoductos

Investiga PGR participación de EPR en atentados

EPR USO SUBSTANCIAS COMO LAS QUE UTILIZA ETA, SEGUN AUTORIDADES


La Secretaría de la Defensa Nacional movilizó a casi la totalidad de los 5 mil elementos del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), tras los ataques a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex)

O peligro das regasificadoras


REGANOSA: A CONSPIRACIÓN GASÍSTICA

En funcionamento en probas dende maio, a planta regasificadora de Reganosa, que a connivencia político-empresarial decidiu chantar en Punta Promontoiro, Mugardos, no medio da Ría de Ferrol, agarda a aprobación polo Consello da Xunta do plan de emerxencia, derradeiro paso para a posta en marcha definitiva, prevista por eles para o próximo mes de agosto.

Para que isto sexa posible, o bipartito PSOE-BNG, cunha complicidade continuista co anterior goberno do PP, disponse á axilización con toda a premura posible dos trámites administrativos, prestándose a exerce-las funcións de negociador cos colectivos directamente afectados e especialmente conflictivos, e como contrainformador co obxectivo de dobregar a unha opinión pública abertamente contraria a este proxecto.

A posta en funcionamento en fase comercial de REGANOSA constitúe o colofón dunha verdadeira conspiración co obxectivo de instalar a calquer prezo, unha planta regasificadora, nunha ría coma a de Ferrol, á que a Xunta de Fraga decide “sacrificar en beneficio das restantes” (!!).

Reganosa é o resultado da concorrencia entre poder político e os intereses dunha entente de dúas grandes empresas do sector enerxético e testaferros destas, e veu da man do clientelismo e a vasalaxe corrupta a tódolos niveis dos políticos de quenda, da prevaricación e dunha política de feitos consumados insensata e criminal.

As razóns económicas deste proxecto están, ademais de nas propias ambicións do Grupo Tojeiro, nos intereses de Endesa e Fenosa de abastecer aos seus futuros ciclos combinados, e de xogar unha baza (de aí tamén o da solicitude de duplicar a producción e o desdobramento de rede de gasoductos) frente á feroz competencia con Gas Natural, Enagas e outros operadores e concesionarios do sector gasístico.

No canto das razóns políticas, esgrimiuse sempre o carácter de infraestructura estratéxica para o desenvolmento económico de Galiza, cando hai evidencias contrarias incontestables.

Os intereses de Endesa, Fenosa, Tojeiro, Caixa Galicia, etc., non son, evidentemente, os dos traballadores nin os de Galiza como Nación. Tal identificación falsa de intereses non ten nada de patriótico, e racha coa traxectoria histórica do nacionalismo galego, de esquerdas e antimonopolista. O mantemento da participación no proxecto por ámbolos dous socios na Xunta, e o aliñamento cos grupos promotores na defensa do mesmo contra vento e marea de loitas e mobilizacións, amosa a concepción neo-colonialista do desenvolvemento económico de Galiza que teñen os xestores socialdemócratas, compartida polo capital monopolista, e traidora e vergoñentamente tamén polo BNG.

É evidente que en Galiza unha planta regasificadora, non ten máis razón de ser como infraestructura estratéxica que o empeño dos promotores e o poder político (Goberno Central e Xunta), pois o balance enerxético (hidráulicas, eólicas, térmicas, etc), ten un superávit na capacidade de produción de enerxía eléctrica da orde do 47%. Existen plans de ampliación de produción nos ciclos combinados de As Pontes e Sabón (con outras posibilidades de suministro vía gasoductos europeo ou alxeriano), no sector eólico, no hidroeléctrico, etc. Do que se trata é de negocio, puro e duro, e de posicionamento fronte á competencia no enfrontamento intercapitalista polo control do sector enerxético.

É evidente a absoluta ausencia de garantias para a seguranza e a non hipoteca do futuro desenvolvemento dunha ría, por mor dunha industria perigosa, de gran impacto sobre o ecosistema, os recursos, a poboación e a planificación urbana e territorial. Un plan de emerxencia que afecta a un perímetro de radio de só 400 mts., e a negociación coa Confraría non resolven ningún dos problemas, de seguridade para a poboación, económicos, de planificación, xurídico-legais, etc, que ten plantexados Reganosa.

Unha instalación industrial que, evidentemente, podería ubicarse como alternativa con maior idoneidade nun artefacto off-shore fóra da costa, sen os efectos que causa un enclave desta natureza no corazón dunha ría pequena e estreita como a de Ferrol, e aínda en outros puntos dun litoral coma o galego, de densos e esparellados asentamentos, e rico en recursos mariños.

Reganosa, máis aló de que, como feito consumado, entre en funcionamento por imposición dos poderes políticos e económicos deste Réxime Monárquico, é unha auténtica conxura á que hai que desenmascarar, do que nos ocuparemos en sucesivas análises, e combater dándolle continuidade e amplitude á mobilización popular polo peche da planta.
Copiado do blog Plataforma Artabra21
_____________

15/7/07

Videos cacerolada dia 13 xulio entrada do 5º gasero en Ferrol


cacerolada dia 13 julio entrada del 5º gasero en Ferrol

podes baixalo da mula
REGANOSA - Cacerolada dia 13 julio entrada del 5º gasero en Ferrol.wmv

Cacerolada contra Reganosa II


Derrape na ríaCacerolada polo 5º Gaseiro - Damch

12/7/07

Este venres, 13 de xullo, agardase a entrada ilegal e perigosa, dun novo buque gaseiro na Ría de Ferrol: convocada unha concentración no peirao


Concentración no peirao o próximo venres 13 de xullo

Na Asemblea Cidadá deste martes pasado xa se tivo coñecemento da chegada do quinto gasero para Reganosa, o próximo virnes 13 de xullo, no que a pleamar diúrna que é para as 16:28 horas. Por iso acordouse convocar unha concentración nos peiraos de Curuxeiras para as 16 horas do próximo venres. O metanero chámase Cadiz Knutsen e é o mesmo que entrou como terceiro metanero o 21 de xuño pasado o dia que se fixo a primeira cacerolada.

Así mesmo a Asemblea valorou como positiva a cacerolada realizada o 21 de xuño, como unha actividade que pode repetirse, pero para este venres temos previsto a colocación de pancartas.

O Comité Cidadán se reunira este xoves 12 de xullo ás 20 horas para examinar e inventariar todas as propostas que se fixeron na Asemblea e ver a que outras persoas se lles cháma para as reunións ampliadas, dentro das que realizaron propostas. Así mesmo para determinar para as condicións da concentración para este venres, con ou sen cacerolada ou outras actividades. Na noite do xoves pasásese comunicación de devanditas condicións e espérase chegue a tempo tendo en conta que é para as 16 horas do venres.

Unha das propostas foi a dunha cacerolada-tamborrada-Pitada por mar en distintas lanchas por espazos nos que non estea restrinxida a navegación. Así mesmo a colocación de pancartas e pintadas en lugares desacados.

Dado que o número de tarefas e actuacións para os meses de xullo e agosto é alta e maxime para estas datas estivais, acordouse na próxima semana unha reunión ampliada con persoas das que realizaron propostas, para a súa participación nas actuacións propostas.

Para ampliar a imaxe clicar acima dela

Entre outras devanditas actuacións propostas inclúen unha gran manifestación para o mes de setembro ou outubro, recollida de semente número de firmas nun escrito pronunciandose para que non sexa aprobado o acta de funcionamento definitivo de Reganosa, proxección os venres pola noite da reportaxe de Linea 900 e do Documental de Namche Films, distribución e venda 3.000 de bandeiras co slogan Planta de Gas Fóra da Ría e nova serie de 400 camisetas, actuacións con pintadas, pancartas e manifestacións por terra ou por mar con ou sen cacerolada, mocións nos concellos da Ría, actuacións con socios de Reganosa, cadeas humanas, señalización en Mugardos do perimetro dos 2.000 metros e doutros como o dos 400 metros, caceroladas-tamaborradas en Ferrol e/ou en Mugardos, entrevistas con institucións implicadas segundo unha relación que se presentou e dentro da cal figura a entrevista xa solicitada co Alcalde de Ferrol que será para finais de xullo, inventariar todas as actuacións legais posibles, etc.

Saúdos

Carmelo Teixeiro
Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
O seu correo electrónico é: comitecidadan@iespana.es
A súa web: http://comitecidadan.org/
______________________

copiado do blog plataforma Artabra

Video da concentraçom do 11 de Julho em Ferrol, ante a visita do Ministro de Industria Joan Clos.Por Damch

copiado do blog Plataforma Artabra

10/7/07

PLANTA DE GAS - FISCALIA ANTICORRUPCIÓN

Os opositores á planta de gas elevarán á fiscalía anticorrupción o convenio de Reganosa e a Xunta


O Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol anunciou onte que elevará ante a fiscalía anticorrupción unha copia do convenio de colaboración asinado en xuño do 2000 entre a Xunta de Galicia e Reganosa, para que investigue se existen irregularidades nese acordo.

Os opositores a esta industria queren que a fiscalía investigue se o ex conselleiro de Economía, José Antornio Orza, con participacións nalgunha firma do Grupo Tojeiro, podería haberse beneficiado da posta en marcha da regasificadora.

Plan de seguridade .- O comité sostén que o plan de urxencia exterior de Reganosa -aprobado o pasado luns polo Consello Galego de Protección Civil- «é un falso papel motivado polas responsabilidades civís ou penais nas que puidese incorrer a Autoridade Portuaria, por autorizar a atracada en Punta Promontoiro de tres metaneros para descargar gas natural licuado».

Dáse a circunstancia de que, durante os boicots aos barcos gaseros, a Delegación do Goberno en Galicia informou reiteradamente de que a empresa contaba con todos os permisos legais para poder recibir os metaneros e de que foron os mariscadores e os autores do bloqueo aos barcos os que se situaban fóra da lei.

Os opositores a Reganosa tamén criticaron á Delegación provincial de Industria por non permitirlles consultar o plan de urxencia exterior, que está pendente da luz verde do Consello Nacional de Protección Civil. Ademais, esixiron ao alcalde de Mugardos, Xosé Fernández Barcia, que reclame «que se aplique o mínimo de 2.000 metros de distancia ata a poboación».

copiado do blog IU-ferrol

1/7/07

Greenpeace menciona a planta de gas "Reganosa" no seu informe sobre o litoral Galego

Greenpeace menciona a planta de gas "Reganosa" nas paxinas 29-30 do seu informe sobre o litoral Galego

E dice:

A empresa Regasificadora do Norte S.A. (Reganosa) promove
un proxecto de instalación dunha planta de gas licuado en
Murgardos (Ferrol), que supón unha ameaza para a seguridade
e o medio natural da ría de Ferrol. A instalación sitúa os
tanques de gas a 300 metros das casas e está rodeada por
7.000 habitantes nun raio de dous quilómetros.
A Comisión Europea decidiu abrir un procedemento de infracción
contra as autoridades españolas pola vulneración das
Directivas 85/337/CEE de avaliación de impacto ambiental e
a 96/82/CE (Seveso II) relativa ao control dos riscos de accidentes
graves nos que interveñan substancias perigosas.
O pasado mes de setembro, o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia ditaba unha segunda sentenza na que consideraba ilegal
a planta. Esta resposta do tribunal obedecía ao recurso
contencioso-administrativo interposto pola Plataforma de Veciños
da Parroquia de Meha e outras asociacións do Comité
Cidadán de Emerxencia contra a Declaración de Efectos
Ambientais do proxecto de planta de almacenaxe e regasificación
de gas natural licuado da empresa Reganosa. O proxecto
incumpriría o Real decreto 6/2001 sobre avaliación de impacto
ambiental ao non avaliar os impactos tanto ambientais
como sobre a saúde humana.
Os promotores escúdanse en que o proxecto de planta é de
1999, cando aínda non estaba trasposta a Directiva 97/11/CEE8
ao ordenamento xurídico español. Esta directiva é do ano
1997, anterior á primeira que elaborou a Comisión Europea
no ano 1985. Con todo, o prazo para a transposición da
Directiva 85/337/CEE á normativa española acabou o 27 de
xuño de 1988 e xa esixía que a planta regasificadora fose
sometida a Avaliación de Impacto Ambiental, tal como se fixo,
por exemplo, para a planta de gas de Caneliñas (BOE do 14
de xuño de 1994).
A pesar da anulación do estudo ambiental polo Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, a sentenza foi recorrida ante o Tribunal
Supremo tanto pola Xunta de Galicia como pola empresa
promotora. Ademais, as obras continuaron.

pillado do Informe sobre o litoral galego feito por GREENPEACE
Fonte Plataforma Artabra