Galicia
Reganosa peligrosa

30/9/07

Manifestacion 30 de Setembro 2007


Foto Damch

O Comité Cidadán de Emerxencia valora positivamente a resposta dada pola cidadanía galega, cuantificada en 10.000 persoas, que asistiron á convocatoria feita por este Comité para a manifestación de hoxe. Ó acto asistiron diversas representacións políticas, sindicais, culturais e colectivos de diversos puntos de Galicia que tamén están loitando por problemáticas específicas das zoas nas que viven e que se solidarizaron con CCE.O final do acto, leu o manifesto Monsterrat Garel en representación do CCE, no que caben destacar os seguintes puntos:

1. Esixir ó Goberno Central, que ten competencias para decidir, que non lle sexa concedida a Acta de Funcionamento Definitiva a Reganosa, polo incumprimento dos condicionados legais de seguridade.
2. Esixir a Xunta de Galicia que a Planta de Gas sexa trasladada ao Porto Exterior.
3. Esixir ó Concello de Ferrol para que acorde dirixirse ao Tribunal Supremo, a fin de que faga firme a sentencia favorable aos cidadáns de Ferrol.
4. Esixir ó Delegado do Goberno que retire as denuncias dos traballadores do mar orixinadas pola defensa da vida, da Ría e da legalidade.
5. Esixir ó Alcalde de Mugardos que anule a Licencia de actividade de Reganosa.

Rematouse a lectura do manifesto coa seguinte idea: “É hora de que os organismos competentes poñan fin ao perigo que supón Reganosa. É o momento de que unha decisión administrativa ou política non autorice o funcionamento, pois é imposible que Reganosa cumpra os condicionados. Aínda estamos a tempo de evitar unha catástrofe con miles de víctimas.
Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol
http://cociudem.wordpress.com/2007/09/30/manifestacion/

Manifestacion 30 de Setembro'07
PLANTA DE GAS FORA DA RIA!!

http://artabra21.blogspot.com/2007/09/manifestacion-30-de-setembro07-planta.html

19/9/07

Manifesto de solidariedade coa Plataforma de Veciños O Cruceiro de MeáQuen asinamos máis abaixo solidarizámonos coa Plataforma de Veciños do Cruceiro de Meá (Mugardos), pechados no Casa do Concello de Mugardos desde o mes de xullo, porque cremos que calquera veciño, calquera cidadán ou habitante deste país ou de calquera outro ten o dereito a que non lle estraguen a paisaxe e a non vivir a súa vida baixo a ameaza silencionsa dun perigo terríbel.

Quen asinamos este manifesto acreditamos que a xustiza e as leis que nos damos teñen que servir para defender os principios de igualdade e de liberdade, e non para protexer os intereses dos máis poderosos e xustificar as decisións que estes toman á marxe de toda legalidade e amparándose nos recantos máis escuros da sociedade e da humanidade.

Quen asinamos estas liñas acreditamos nun modelo de desenvolvemento sustentábel e autocentrado, que non repita os erros que no pasado se cometeron ao localizar empresas en sitios inaxeitados e que ao promover industrias de enclave que dun ou doutro xeito acaban por explotar e esgotar os recursos naturais que tamén son patrimonio de alguén, de nós ou doutros pobos.

Quen asinamos aquí sabemos que a existencia de REGANOSA en Punta Promontoiro trouxo tamén consigo a miseria e a baixeza morais de quen quixo ou precisou poñerse do lado dos poderosos, a tristura de ver enfrontados a veciños con veciños e a familias con familias, e que non hai forma máis implacábel de acabar cunha comunidade que destrozala desta maneira.

Quen asinamos temos a esperanza de que aconteza o que aconteza coa nosa causa, outros tomen nota, compartan e nos ensinen e aprendan desta loita que ante todo é xusta e fraternal.

Asina este manifesto aquí.