19/7/07

Escritos sobre PEE -Plano Exterior de Emerxencias- de Reganosa e para que non sexa autorizada a súa entrada en funcionamento definitiva.

Escritos sobre PEE [Plano Exterior de Emerxencias] de Reganosa e para que non sexa autorizada a súa entrada en funcionamento definitiva.

En relación cos accidentes do Aeroporto de San Paulo en Brasil, e da Central Nuclear de Xapón, sinálanselle ao final deste escrito, aínda que non son plantas de gas, poeque en ambos os casos púxose de manifesto que existe un engano en canto con presuntas medidas de seguridade para a poboación proxima e o medioambiente que agora quedan en dúbida despues dos centos de victinas mortais en Brasil e en Japon aínda que menos victimas, dentro duns dias coñeceranse mais secuelas e danos aos humanos.

Ambos os accidentes en Brasil e Japon teñen en comun con Reganosa en que era de prever un accidente grave mais tarde ou cedo e que un accidente grave pódese producir en calquera momento e que a unica seguridade para a poblacion é a distacia suficiente. A Planta Nuclear quedou definitivamente paralizada por decision do goberno local da cidade de Kashiwazasi, pero o dano aínda se esta escondendo. Sábese que a intensidade do terremoto foi de 6,8 e que a planta estaba calculada para unha menor intensidade e que existia debaixo dela unha falla na que actuou o terremoto.

Como sabeis na canle de entrada/saída da Ría hai unha falla tectónica nas rocas do fondo da canle, o que desaconsella o dinamitado que Reganosa pretende.

Fai unhas semansa algun portavoz ou corifero de Reganosa fixo alusión pública de que en Xapón tiñan as plantas de gas á beira das cidades.

O accidente ocorrido en Xapón coincidiu ademais co 59 aniversario da destrución da cidade xaponesa de Nagasaki por unha bomba atómica de Estados Unidos, o 9 de agosto de 1945.
Seguramente diran que esa coincidencia de feitos dirian que só se pode dar en millóns de anos. Pero non din que se pode dar ao principio deles.

Saúdos Cordiais.
Carmelo Teixeiro

O seu correo electrónico é:
comitecidadan@iespana.es
A súa web:
http://comitecidadan.org/


Achegase escrito enviado á Dirección Xeral de Protección Civil que é suficitemente expresivo.


Á Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias.
Rúa Quintiliano nº 21
28002 - Madrid - (España)


Carmelo Teijeiro Menéndez, con domicilio a efectos de notificacións en Rúa Pío V, Bloque 8-10º A, Ferrol 15406, na súa condición de Coordinador do Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, formado por un gran número de asociacións cidadás, culturais e ecoloxistas, expón:

Adxunto achégollee copia con selo de correos, do escrito que lles enviou Luz Mariña Torrente López, Presidenta da Plataforma de Vecinos O Cruceiro de Meha (Mugardos), en relación coa Planta de Gas que a empresa Reganosa esta construíndo, e para a que por Protección Civil de Galicia foi aprobado un Plan de Emerxencia Exterior, que non evitará póidanse producir miles de victimas en caso de accidente grave, e que foi enviado a Vds para a súa homologación.

Os anexos a devandito escrito foron enviados por correo postal. Entre eles o informe de 22/1/04 e escrito de 22/3/2004 da Dirección Xeral de Urbanismo, organismo autonómico galego que no Estado Español das Autonomías é o competente para aplicar en Galicia o articulo 12 da Directiva Seveso II (Real Decreto 1254/99), sobre distancias suficientes ata as poboacións, segundo o articulo 3 do Decreto Autonómico 277/2000 que con este escrito achégolles. Devandito organismo para Reganosa aplicou en negativo tal articulo 12, é dicir, propón expulsar á poboación próxima dos espazos que poidan verse afectados polos riscos de Reganosa, o contrario do que prevén tal articulo. Á súa vez a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, indebidamente deu por bo devandito informe e aprobou a autorización de construción de 13 de febreiro de 2004, sen estar acreditado que se cumpra tal articulo 12, nin o articulo 67.c da Lei 34/1988 do sector de Hidrocarburos que trata de "A adecuación do emprazamento da instalación ao réxime de ordenación do territorio.", que ?os solicitantes de Plantas de Gas deberán acreditar suficientemente?. A aplicación de tal requisito quedou indebidamente trasladado ao "Área de Industria e Enerxía da Coruña" organismo dependente do Ministerio de Industria, que non pode aprobar o acta de funcionamento definitivo a Reganosa, xa que coa súa localización é imposible dispor de distancias suficientes ata as poboacións de Mugardos e a cidade de Ferrol

Debo sinalarlles tamén que na Autorización de Construción a Reganosa de 13/2/2004 hai un condicionado encuberto sobre a saída ao mar en caso de urxencia dos buques gaseros, segundo a norma EN-1532 que é aplicable para Reganosa. Para evidencialo achégolles os dous escritos que a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, de setiembre de 2001 e decembro de 2003, enviou á Autoridade Portuaria de Ferrol preguntándolle expresamente se sería posible cumprimentar tal saída ao mar en caso de emerxencia. Como Vds mesmos poden observase non existe resposta da Autoridade Portuaria nos informes que tamén lles acompaño de 31/10/2001 e 22/1/2004. Neste ultimo informe de modo indirecto a Autoridade Portuaria propón un dragado da canle de entrada que a data de hoxe non foi realizado, e aínda que se realizou seguiría sendo imposible tal saída de urxencia polo estreito e sinuosa canle que comunica a angosta Ría de Ferrol co Océano Atlántico. Este condicionado tamén é un motivo para que a área de Industria e Enerxía da Coruña non aprobe o acta de funcionamento definitivo a Reganosa.

Por todo o cal reitero a solicitude de que Vds alerten ao Ministerio de Industria para o ?Área de Industria e Engría da Coruña? non aprobe o acta de funcionamento definitivo a Reganosa. Chamo a súa atención polos accidentes graves, en Brasil no Aeroporto San Pablo e nunha Central Eléctrica Nuclear de Xapón, que hoxe son lamentable noticia, polas victimas e porque, en ambos os casos, era de prever que mais tarde ou cedo produciríanse accidentes graves, como tamén se poden producir en Reganosa cuxa actividade provisional, iniciada en maio pasado, debe ser paralizada.

O cal e para que conste firma, en Ferrol a 18 de xullo de 2007.

Asinado: Carmelo Teixeiro Menéndez
___________________

Quen teñan interes nos anexos pódenselles eviar via email [Están en formatoPDF].


Escrito 13 xullo 2007 sdni de Mehá a Direc General Proteccion Civil Madrid.pdf
121K

Escrito de 18 de xullo 2007 sdni a Direc Gen Protec Civil Madrid.pdf
82K


Copiado do blog Plataforma Artabra 21