18/7/07

Repetición primeiro S.O.S. para provisión de fondos para pago peritaxes e outros gastos, nos procesos contra a instalación de REGANOSA dentro da Ría


Para coñecemento de quen aínda non realicen ingreso infórmaselles do seguinte:
Recibíronse estes dias doazóns que suman 520 euros, o que está todavia lonxe do que se necesita para o 20 de xullo e próximos meses de xullo a setiembre.

Necesitamos con urxencia doazóns nos próximos días e para o 20 de xullo sumar 1.400 euros, polo que falta a diferenza, sobre os 520 euros. Tamén posteriormente para sumar en total 6.702 euros, para completar gastos de peritaxe e de procuradores, ademais de gastos materiais para a campaña informativa á población da zona e de Galicia, nestes meses de xullo, agosto e setembro, previo a unha gran mobilización en setembro próximo, todo iso a fin de que a Reganosa non lle sexa aprobado o acta de entrada en funcionamento definiva.

Por iso rógase a quen vaian facer doazóns realícenas canto antes.

Os datos da conta Bancaria para doazóns reitéranse ao final deste email .

Saúdos cordiais
Carmelo Teixeiro


Datos da conta bancaria para donaciones
Banco: BBVA.
A nome de Carmelo Teijeiro Menéndez e doutros integrantes do Comité Ciudadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

Desde dentro de España o número de conta e:
0182-0181-59-0201548440 del BBVA

Desde fora de España:
Código BIC: BBVAESMMXXX
código internacional de conta bancaria
IBAN ES96 0182 0181 5902 0154 8440

copiado do blog Plataforma Artabra 21